Times Biotech đã thành công vượt qua kiểm tra không báo trước FSSC22000

Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5 năm 2022, các kiểm toán viên của FSSC22000 đã tiến hành một cuộc kiểm tra không báo trước đối với nhà máy sản xuất của chúng tôi tại thị trấn Đại Hưng, Ya'an, tỉnh Tứ Xuyên.

 

Kiểm toán viên đến công ty chúng tôi lúc 8:25 sáng ngày 11 tháng 5 mà không thông báo trước, đồng thời tổ chức cuộc họp của ban giám đốc và đội an toàn thực phẩm của công ty vào lúc 8:30 để triển khai các bước kiểm toán tiếp theo và nội dung kiểm toán.