Lịch sử của chúng tôi

 • Tháng 12 năm 2009
  Yaan Times Biotech Co., Ltd được thành lập, đồng thời, trung tâm R & D về thực vật tự nhiên của công ty tập trung vào việc chiết xuất và nghiên cứu các thành phần hoạt tính tự nhiên thực vật được thành lập.
 • Tháng 3 năm 2010
  Việc thu hồi đất nhà xưởng của công ty đã hoàn thành và khởi công xây dựng.
 • Tháng 10 năm 2011
  Một thỏa thuận hợp tác về việc lựa chọn và xác định các giống camellia oleifera đã được ký kết với Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên.
 • Tháng 9 năm 2012
  Nhà máy sản xuất của công ty đã hoàn thành và đi vào sử dụng.
 • Tháng 4 năm 2014
  Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Kỹ thuật Hoa Trà Ya'an được thành lập.
 • Tháng 6 năm 2015
  Việc cải tổ hệ thống cổ phần của công ty đã được hoàn thành.
 • Tháng 10 năm 2015
  Công ty đã được niêm yết trên thị trường OTC mới.
 • Tháng 11 năm 2015
  Được trao giải thưởng là Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp hóa nông nghiệp tỉnh Tứ Xuyên.
 • Tháng 12 năm 2015
  Được công nhận là Doanh nghiệp Công nghệ cao cấp Quốc gia.
 • Tháng 5 năm 2017
  Được đánh giá là doanh nghiệp tiên tiến trong hành động xóa đói giảm nghèo có mục tiêu "Mười nghìn doanh nghiệp giúp đỡ mười nghìn ngôi làng" của tỉnh Tứ Xuyên.
 • Tháng 11 năm 2019
  Times Biotech đã được trao giải thưởng là "Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp Tứ Xuyên".
 • Tháng 12 năm 2019
  Được trao tặng là "Trạm làm việc chuyên gia Ya'an"
 • Tháng 7 năm 2021
  Ya'an Times Group Co., Ltd. được thành lập.
 • Tháng 8 năm 2021
  Chi nhánh Thành Đô của Ya'an Times Group Co., Ltd được thành lập.
 • Tháng 9 năm 2021
  Một thỏa thuận đầu tư đã được ký kết với Chính phủ Yucheng.Với việc đầu tư 250 triệu nhân dân tệ, một trung tâm R&D và nhà máy truyền thống, có diện tích 21 mẫu Anh, tập trung vào chiết xuất thuốc Trung Quốc và các sản phẩm dầu hoa trà sẽ được xây dựng.