lịch sử của chúng tôi

 • tháng 12 năm 2009
  Yaan Times Biotech Co., Ltd được thành lập, đồng thời, trung tâm R&D thực vật tự nhiên của công ty tập trung vào việc chiết xuất và nghiên cứu các hoạt chất tự nhiên từ thực vật cũng được thành lập.
 • tháng 3 năm 2010
  Việc thu hồi đất xây dựng nhà xưởng của công ty đã hoàn tất và đã khởi công xây dựng.
 • tháng 10 năm 2011
  Một thỏa thuận hợp tác về việc lựa chọn và xác định các giống hoa trà oleifera đã được ký kết với Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên.
 • Tháng 9 năm 2012
  Nhà xưởng sản xuất của công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
 • tháng 4 năm 2014
  Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật hoa trà Ya'an được thành lập.
 • tháng 6 năm 2015
  Cải cách hệ thống cổ phần của công ty đã được hoàn thành.
 • tháng 10 năm 2015
  Công ty đã được niêm yết trên thị trường OTC mới.
 • tháng 11 năm 2015
  Được trao giải là Doanh nghiệp hàng đầu trong Công nghiệp hóa Nông nghiệp tỉnh Tứ Xuyên.
 • tháng 12 năm 2015
  Được công nhận là Doanh nghiệp Công nghệ cao Quốc gia.
 • tháng 5 năm 2017
  Được đánh giá là một doanh nghiệp tiên tiến trong "Mười nghìn doanh nghiệp giúp đỡ mười nghìn ngôi làng" của tỉnh Tứ Xuyên nhắm mục tiêu hành động xóa đói giảm nghèo.
 • tháng 11 năm 2019
  Times Biotech đã được trao giải là "Trung tâm công nghệ doanh nghiệp Tứ Xuyên".
 • tháng 12 năm 2019
  Được trao giải là "Máy trạm chuyên gia Ya'an"
 • tháng 7 năm 2021
  Ya'an Times Group Co., Ltd. được thành lập.
 • tháng 8 năm 2021
  Chi nhánh Thành Đô của Ya'an Times Group Co., Ltd được thành lập.
 • tháng 9 năm 2021
  Một thỏa thuận đầu tư đã được ký kết với Chính phủ Yucheng.Với khoản đầu tư 250 triệu nhân dân tệ, một trung tâm R&D truyền thống và nhà máy, có diện tích 21 mẫu Anh, tập trung vào chiết xuất y học Trung Quốc và các sản phẩm dầu hoa trà sẽ được xây dựng.